วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ดำเนินการจัดการจราจรช่วงเปิดเทอม ในช่วงเวลาเร่งด่วน ณ บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ลงวันที่ 23/05/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ดำเนินการจัดการจราจรช่วงเปิดเทอม ในช่วงเวลาเร่งด่วน ณ บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง


'