วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/04/2564 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2 18/01/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.๓๓๖+๗๘๖ - กม๓๖๐+๘๒๘ (เป็นตอนๆ)
3 14/01/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.332+681 - กม.334+181 ด้านซ้ายและขวาทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 16/08/2562 กรมทางหลวง มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง
5 26/07/2562 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
6 24/07/2562 พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูฝน
7 22/07/2562 การสัมมนา ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศ โครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐
8 11/06/2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล. 7, นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รส.ทล.7.2 และนายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 ให้การต้อนรับ?นายประมณฑ์ สถาพรฌานนท์ วญบ. และคณะ พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ
9 03/06/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
10 29/05/2562 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2562
11 23/05/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โดยหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ดำเนินการจัดการจราจรช่วงเปิดเทอม ในช่วงเวลาเร่งด่วน ณ บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
12 15/05/2562 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"
13 06/05/2562 คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
14 14/04/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
15 13/04/2562 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562