วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวสารทางหลวง

 

16 ส.ค.
title
กรมทางหลวง มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวงได้ว่าได้ว่าจ้าง บริษัทณัฐกฤตชัย จำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck rest area ) ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169 จ.ขอนแก่น เนื่องจาก ผู้รับจ้างฯ มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง รายละเอียดดังนี้ 1.งานระบบ WIM  กม.373+526 - 373+676 ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน 2.งานระบบ IMAGE PROCESSING  กม.374+625 - 374+775 ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน 3.งานระบบ VIRTUAL WEIGH STATION  กม.381+275 - 381+425 ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดำเนินงาน โครงการฯ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามวันเวลาดังกล่าว

 

26 ก.ค.
title
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ สำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

วีดีทัศน์
title
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
Highway Station 7 สะพานน่าเช็คอิน! @เส้นทางของกรมทางหลวง