วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวสารทางหลวง

 

23 พ.ย.
title
ประชุมชี้แจงการประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น

นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1พร้อมด้วยนายมังกร กัลยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวง เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้เข้าร่วมประชุมประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น โดยมีนายประพันธ์ศักดิ์ แสงอรุณจรัส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประเมินผล สำนักแผนงาน กรมทางหลวง พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

13 พ.ย.
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี

วีดีทัศน์
title
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย" ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวง
รายการ. Highway Q&A ตอน. ทำไมไม่สร้างสะพานกลับรถแทนจุดกลับเพื่อความความปลอดภัย