Close
title
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวสารทางหลวง

 

 

04 ก.พ.
title
กรมทางหลวง ร่วมบรรเทาฝุ่นละออง ตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ (High pressure water) เพิ่มบนถนนวิภาวดี เตรียมขยายต่อถนนพระราม2 และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลัง ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการตรวจการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ตามนโยบาย One transport ณ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสำนักงานใหญ่ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ว่าตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย “One transport ปลอดฝุ่น” กรมทางหลวง จะดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ (High pressure water) จำนวน 160 ตัว ซึ่งสามารถผลิตและปล่อยฝอยละอองน้ำประปาสะอาดได้ละเอียดขนาดประมาณ 20 ไมครอน เพื่อดักจับละอองฝุ่น PM2.5 บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสำนักงานใหญ่ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบรรเทาปัญหาละอองฝุ่น PM2.5 โดยระบบฉีดน้ำดังกล่าวแต่จะไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และไม่ทำให้พื้นถนนเจิ่งนองเปียกแฉะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ซึ่งกรมทางหลวงจะขยายผลไปติดตั้งที่ถนนพระราม2 จำนวน 2 จุด และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีฯ จำนวน 1 จุด หลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วใน 2 จุด ได้แก่ พื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 1 (มุ่งหน้าบางพลี) และพื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 2 (มุ่งหน้า บางปะอิน) ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในระยะสั้น สำหรับระยะต่อไปต้องขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวในส่วนของกรมทางหลวงเองได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น กำกับดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุด พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละอองโดยฉีดล้างน้ำทำความสะอาดผิวจราจรตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดล้อรถทุกคันที่เข้า – ออกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนให้ปิดคลุมผ้าใบทุกครั้งในการขนย้ายวัสดุในการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อสร้าง และรถยนต์ทั้งในส่วนของกรมทางหลวงและผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพดีและห้ามใช้เครื่องจักร / รถยนต์ที่เกิดเขม่าควันดำเด็ดขาด ฯลฯ ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือและรณรงค์ผู้ใช้ทางหลวงทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางระยะใกล้ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีไม่มีควันดำ ไม่จุดไฟเผาขยะหรือวัชพืชบนสองข้างทางหลวง เพราะนอกจากเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองแล้ว ยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงร่วมกันอีกด้วย

 

29 ม.ค.
title
กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศร่วมกันดำเนินการ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการดำเนินชีวิตประจำวันนั้น กรมทางหลวงจึงได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาฝุ่นละอองในงานของกรมทางหลวง โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ นำมาตรการตามประเภทงานไปใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ งานก่อสร้างและบำรุงทาง - กำกับดูแลพื้นที่ก่อสร้าง ให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุด พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละออง โดยฉีดล้างน้ำทำความสะอาดผิวจราจรตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดล้อรถทุกคันที่เข้า – ออกพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนให้ปิดคลุมผ้าใบทุกครั้งในการขนย้ายวัสดุในการก่อสร้าง - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อสร้าง และรถยนต์ทั้งในส่วนของกรมทางหลวงและผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพดี และห้ามใช้เครื่องจักร / รถยนต์ที่เกิดเขม่าควันดำเด็ดขาด- จัดเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการจราจรบนถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด- เชิญชวนผู้รับจ้าง ให้พิจารณาใช้ไบโอดีเซล ตามความเหมาะสมของเครื่องจักรรถยนต์ งานให้บริการผู้ใช้ทางและบริหารจัดการจราจรบนสายทาง- ร่วมมือกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับยานพาหนะที่มีเขม่า ควันดำ- บริหารจัดการจราจรในพื้นที่ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด บนทางหลวงสายหลักและ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง - บำรุงรักษาต้นไม้ริมทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี - ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหากมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจำกัดยานพาหนะบนทางหลวง งานสำนักงาน- ลดการเดินทางของบุคลากร พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการทำงานที่ช่วยลดการเดินทาง เช่น teleconference - ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เชิญชวนใช้การขนส่งสาธารณะ หรือ ใช้รถร่วมกัน (carpool) สำหรับการเดินทางเส้นทางเดียวกัน อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กรมทางหลวงยังจะดำเนินการวัดปริมาณฝุ่นละอองตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water) ในจุดที่เหมาะสม เช่น บริเวณด่านเก็บเงินทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, บนถนนที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยตั่งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ ผ่านมากรมทางหลวงได้ทดสอบการทำงานของระบบปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water System) ที่ติดตั้งในลักษณะถาวร บริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทับช้าง 1(ทิศทางมุ่งหน้าบางพลี) และ ทับช้าง 2 (ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 กรมทางหลวง จากการทดสอบระบบปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water System) ที่ด่านฯ ทับช้าง 1 และด่านฯ ทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กรมทางหลวง พบว่า ฝอยละอองน้ำที่สะอาด ออกจากหัวฉีดขนาดเล็กด้วยแรงดัน 70 Bar ที่ความสูงประมาณ 5.5 เมตร มีอนุภาคขนาดเล็กและเบามากคล้ายควัน แต่จะไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และไม่ทำให้พื้นถนนเจิ่งนองเปียกแฉะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือและรณรงค์ผู้ใช้ทางหลวงทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดฝุ่นละออง PM2.5 โดยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางระยะใกล้ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีไม่มีควันดำ ไม่จุดไฟเผาขยะหรือวัชพืชบนสองข้างทางหลวง เพราะนอกจากเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองแล้ว ยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงร่วมกันอีกด้วย

วีดีทัศน์
title
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
Highway Station 7 สะพานน่าเช็คอิน! @เส้นทางของกรมทางหลวง
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน