วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 01/09/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 03/08/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 01/11/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 04/10/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ