วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 02/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 02/02/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2563 04/01/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 02/12/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 07/10/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 01/09/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 03/08/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 02/07/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ