วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 คลิป
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
2 คลิป
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
3 คลิป
Highway Station 7 สะพานน่าเช็คอิน! @เส้นทางของกรมทางหลวง
4 คลิป
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
5 คลิป
กรมทางหลวงรวมรณรงค์การค้ามนุษย์
6 คลิป
"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย" ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวง
7 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. ทำไมไม่สร้างสะพานกลับรถแทนจุดกลับเพื่อความความปลอดภัย
8 คลิป
รายการ Highway Q&A ตอน ทำไมต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมทางหลวง ตัดสั้นๆต้นไม้จะตายหรือไม่
9 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. เส้นสีขอบทางเท้ามีความหมายอย่างไร
10 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. ป้ายบอกความลาดชัน มีความหมายอย่างไร
11 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. ต้องเดินทางไกล ควรเตรียมตัวอย่างไร
12 คลิป
รายการ Highway Q&A ตอน ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
13 คลิป
หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ต้องทำอย่างไร? มาหาคำตอบกัน
14 คลิป
รายการ Highway Station การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
15 คลิป
รายการ. Highway Q&A ตอน. ที่ว่างริมทางหลวง ขายของได้หรือไม่ ?