วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง 23/03/2563 คค 06040/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 08/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ผลการขายทอดตลาด 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ