วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+314-กม.4+761 (เป็นช่วงๆ) 21/03/2562 21/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ระหว่าง กม.381+000-กม.381+268(RT) และ ทล.2322 ตอน หนองกุงใหญ่-กุดจิก ระหว่าง กม.79+738-กม.80+000(RT) 15/03/2562 14/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,176 ต้น 28/01/2562 17/01/2562 คค 06040/พ.1/EB/34/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้าฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) 25/12/2561 21/12/2561 06040/พ.1/EB/33/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 19/12/2561 17/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า กม.13+100 - กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด กม.337+581 07/12/2561 06/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนน้ำพอง - น้ำอ้อม กม.0+000-กม.40+634 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง – โคกท่า ระหว่าง กม.13+100 – กม.23+800 (เป็นช่วงๆ) 30/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น – หินลาด ที่ กม.337+581 30/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำพอง – น้ำอ้อม ระหว่าง กม.0+000 – กม.40+634 30/11/2561 29/11/2561 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ