วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.327+953 - กม.329+110 LT./RT. และ กม.329+873 - กม.331+000 LT./RT. 30/03/2563 27/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ตอน 3 ระหว่าง กม.17+637 - กม.19+889 (เป็นช่วง ๆ) 30/03/2563 24/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 7 ระหว่าง กม.32+923 - กม.33+715 30/03/2563 24/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.14+685 - กม.15+041 LT.,RT 30/03/2563 25/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.6+950 - กม.16+513 (เป็นช่วงๆ) 30/03/2563 27/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนกแก่น - หินลาด ที่ กม.345+581 27/03/2563 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/21/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.2+385 - กม.4+620 27/03/2563 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/23/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง-น้ำอ้อม ที่ กม.26+335 27/03/2563 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/20/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751 27/03/2563 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/19/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 กม.555+549 27/03/2563 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/24/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวอแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนโคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.25+600 - กม.28+400 27/03/2563 24/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/22/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.2+120 - กม.2+960 12/03/2563 05/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.0+411 - กม.33+340 (เป็นช่วง ๆ) 13/03/2563 09/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.12+548 - กม.15+528 (เป็นช่วง ๆ ) 13/03/2563 09/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 3 ระหว่าง กม.543 + 530 - กม.544+826 13/03/2563 06/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/17/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62 รายการ