วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.262 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,400 ลิตร 01/09/2563 ช.250 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 31/08/2563 ช.249 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+050 - กม.19+815 (เป็นช่วง ๆ) 25/08/2563 คค/06040/พ.1/EB/43/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.537+659 - กม.543+010 และที่ กม.547+220 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ระหว่าง กม.562+986 - กม.564+997 และที่ กม. 25/08/2563 คค/06040/พ.1/EB/41/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.327+801 - กม.334+130 (เป็นช่วงๆ) 25/08/2563 คค/06040/พ.1/EB/42/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.380+887 (ด้านขวาทาง) 24/08/2563 จ.246 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทล.12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น กม.533+608 - กม.547+595, ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.36+800 - กม.48+332 และ ทล.2 ตอนหินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.360+828 - กม.398+534 19/08/2563 จ.242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 07/08/2563 ช.230 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/08/2563 ช.226 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ที่ กม.392+278 (ด้านขวาทาง) 31/07/2563 จ.225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ทล.230 ตอนควบคุม 0101 ที่ กม.0+030 (แยก บขส.3), กม.3+610 (แยกบ้านสะอาด) 30/07/2563 จ.224 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานซ่อมเกาะแบ่งถนน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.545+270 ด้านซ้ายและขวาทาง (แยกบ้านเป็ด) 21/07/2563 จ.218 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 10/07/2563 จ.206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ