วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 13/09/2562 03/09/2562 ช.270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/08/2562 22/08/2562 ช.252 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 06/08/2562 ช.238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/08/2562 01/08/2562 ช.236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างเหมางานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 จ.213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 26/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 01/07/2562 17/06/2562 ช.200 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ที่ กม.327+771 11/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 04/06/2562 ช.187 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างเหมาป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.364+765 และ กม.386+091 ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ที่ กม.0+869 และ กม.3+610 28/06/2562 22/04/2562 จ.152 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ระหว่าง กม.342+500 - กม.342+700 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.544+450 - กม.547+050 (เป็นช่วงๆ) 28/06/2562 22/04/2562 จ.151 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+314-กม.4+761 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2562 07/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16x3.4 นิ้ว 15/03/2562 13/03/2562 621/30/62/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ระหว่าง กม.381+000-กม.381+268(RT) และ ทล.2322 ตอน หนองกุงใหญ่-กุดจิก ระหว่าง กม.79+738-กม.80+000(RT) 20/03/2562 07/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ