วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 12/05/2564 621/30/64/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 28/04/2564 621/จ/64/131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 วัสดุเชื้อเพลิง 16/02/2564 621/ช/64/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/12/2563 621/60/64/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน้ำพอง 1 หลัง 24/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/23/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2564 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.34+515 - กม.35+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/19/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2564 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.53+910 - กม.54+470 17/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/21/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 10/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/8/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 1 ระหว่าง กม.537+098 (LT.) - กม. 538+445 (LT.) และ กม.535+815 (RT.) - กม.538+445 (RT.) 09/12/2563 คค 06040/พ.1/EB/5/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ระหว่าง กม.570+300 (LT.) - กม.572+400 (LT.) และ กม.570+430 (RT.) - กม.572+400 (RT.) 10/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/7/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.71+457 - กม.76+270 09/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/4/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม. 575+275 13/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/16/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+259 (LT.) - กม.24+470 (LT.) 10/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/18/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนโคกท่า - ท่าหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.24+574 - กม.25+202 ระหว่าง กม.32+815 - กม.33+639 ระหว่าง กม.36+417 - กม.37+646 10/11/2563 คค 06040/พ.1/EB/6/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 25 ระหว่าง กม.40+206 - กม.44+121 09/11/2563 คค/06040/พ.1/EB/3/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 126 รายการ