วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 16/01/2563 จ69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมางานก่อสร้างและซ่อมแซมศาลาทางหลวง รหัสงาน 21550 งานที่พักผู้โยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ที่ กม. 66+250 (RT) 19/12/2562 18/12/2562 จ50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างเหมาทำการงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โคกท่า - ท่าหิน ที่ กม.๓๕+๐๐๐ RT 11/12/2562 11/12/2562 จ43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 ช.34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.384+853 - กม.385+575 RT. 27/11/2562 26/11/2562 จ32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ระหว่าง กม.336+946 - กม.338+216 27/11/2562 26/11/2562 จ33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 05/11/2562 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทล.2 ตอนขอนแก่น-หินลาด, ทล.12 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น, ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก และ ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก และ ทล.2 ตอนหินลาด-โนนสะอาด 04/11/2562 01/11/2562 จ7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 13/09/2562 03/09/2562 ช.270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/08/2562 22/08/2562 ช.252 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 06/08/2562 ช.238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/08/2562 01/08/2562 ช.236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างเหมางานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 จ.213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ