วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 10/07/2563 จ.206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมาทำการงานปาดแต่งไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2563 จ.192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน ขอนแก่น-พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ระหว่าง กม.561+870 - กม.576+850 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 จ.137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6978-16-8 10/04/2563 176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.577+200 - กม.591+610 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+500 - กม.18+600 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 จ.130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 จ.131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 จ.129 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 จ.124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศิลา (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 ด้านซ้ายทาง 03/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระลับ ( 1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0802 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 ด้านซ้ายทาง 03/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ( 1แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนศรีจันทร์ ที่ กม.555+549 (LT.) 02/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.547 + 220 07/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ( ระดับ 3-6 ) ( 2 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ( ถนนศรีจันทร์ ) ที่ กม.555+549 ด้านซ้ายทาง 07/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ( 1 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ที่ กม.555+549 27/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/35/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ