Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาชนมีส่วนร่วม ปี63 เส้น216 เทศบาลตำบลหนองบัว 17-12-62

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านทิศตะวันออก) ตอน แยกจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 22 ณ ห้องประชุมโพนทอง เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานในพิธี วิทยากรบรรยายโครงการโดย นายกฤษดา ผดุงขันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 150 คน