f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 07/08/2563 89,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 05/08/2563 203,193.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกส่วนขาเหล็ก 2 รายการ และเก้าอี้ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 243,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 05/08/2563 97,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 05/08/2563 24,685.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/08/2563 24,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 31/07/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 31/07/2563 19,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 31/07/2563 11,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 24/07/2563 91,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/07/2563 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง 24/07/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 22/07/2563 224,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 43,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 24,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 814 รายการ