f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 07/08/2563 623/60/63/362 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 05/08/2563 623/35/63/358 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกส่วนขาเหล็ก 2 รายการ และเก้าอี้ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 623/40/63/361 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 05/08/2563 623/45/63/360 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 05/08/2563 623/60/63/359 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/08/2563 623/60/63/357 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 31/07/2563 623/60/63/356 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 31/07/2563 623/60/63/355 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 24/07/2563 623/45/63/353 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/07/2563 623/60/63/352 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง 24/07/2563 623/85/63/351 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 22/07/2563 623/45/63/350 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 623/60/63/348 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 623/60/63/347 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 623/04/63/146 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 786 รายการ