f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 05/08/2563 623/35/63/358 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 05/08/2563 623/45/63/360 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 05/08/2563 623/60/63/359 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/08/2563 623/60/63/357 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 31/07/2563 623/60/63/356 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 31/07/2563 623/60/63/355 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 24/07/2563 623/45/63/353 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/07/2563 623/60/63/352 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 22/07/2563 623/45/63/350 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 623/60/63/348 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 22/07/2563 623/60/63/347 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 14/07/2563 623/70/63/346 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13/07/2563 623/40/63/342 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 13/07/2563 623/70/63/341 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 10/07/2563 623/40/63/340 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ