f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย ระหว่างกม.19+885-กม.21+405 เปลี่ยนแปลงแผน
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. 75+380 - กม. 79+050 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงน้ำโสม แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า ตอน 1 ระหว่าง กม. 20+078 – กม. 21+653 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี – น้ำสวย ตอน 3 ระหว่าง กม. 467+157 – กม. 467+949 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ตอน 9 ระหว่าง กม. 72+635 – กม. 74+222 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน ท่ายม – บ้านเหล่า ตอน 3 ระหว่าง กม. 46+235 – กม. 48+265 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน น้ำซึม – โสกกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.3+600 – กม.4+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 63 รายการ