f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2564 623/45/64/117 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่างกม.59+050 - กม.60+920 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 623/-/64/86 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2563 623/40/64/75 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 จ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง กม.405+600 09/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกับกำการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 623/45/63/424 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 623/45/63/422 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563 623/45/63/420 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) (ครั้งที่ 2) 17/09/2563 คค 06043/พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด (ครั้งที่ 2) 16/09/2563 คค 06043/พ.4/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 31/07/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด 1คัน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน 31/07/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด รถตำรวจทางหลวงชำรุด 1คัน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 ขาดทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) 18/03/2563 คค 06043/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
14 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 26/09/2562 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ