f
title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
UDONTHANI1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : รักษามาตรฐานงานบำรุงทาง พัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (เฉพาะเจาะจง) 01/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.64 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะเจาะจง) 01/02/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กพ.64 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 01/01/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 64 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 01/12/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.63 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะเจาะจง) 01/11/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 63 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (เฉพาะเจาะจง) 01/10/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม 63 เฉพาะเจาะจง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 17/02/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17/02/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
9 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 04/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 31/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 62 13/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ