วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 ส.298 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 ส.297 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 ส.296 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 ส.295 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 30/09/2562 26/09/2562 ฟ.294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/10/2562 26/09/2562 ส.293 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/09/2562 25/09/2562 ส.292.. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 27/09/2562 25/09/2562 ก.291 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/09/2562 24/09/2562 ส.290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 กลุ่ม 27/09/2562 23/09/2562 ส.288 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 กลุ่ม 30/09/2562 23/09/2562 ส.287 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 26/09/2562 20/09/2562 ก.286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/09/2562 20/09/2562 ก.285 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 20/09/2562 ก.284 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 18/09/2562 ส.283 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 166 รายการ