วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 08/07/2562 ช.223 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/07/2562 03/07/2562 ก.222 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/07/2562 03/07/2562 ฟ.221 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/07/2562 03/07/2562 ก.220 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 02/07/2562 ช.219 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 01/07/2562 ช.218 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 01/07/2562 จ.217 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 08/07/2562 28/06/2562 ส.215 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างเหมางานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 26/06/2562 จ.213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/07/2562 20/06/2562 ก.207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/07/2562 20/06/2562 ก.206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/07/2562 20/06/2562 ก.208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 26/06/2562 20/06/2562 ฟ.205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 02/07/2562 26/06/2562 ฟ.209 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลงชนิดปลวก 27/06/2562 26/06/2562 จ.210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 100 รายการ