วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 16/09/2563 ษ.263 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.262 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 ก.260 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/09/2563 ก.258 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 ก.257 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 20 รายการ 09/09/2563 อ.254 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/09/2563 ก.253 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ 03/09/2563 ส.252 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 กลุ่ม 01/09/2563 ก.251 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,400 ลิตร 01/09/2563 ช.250 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 31/08/2563 ช.249 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.380+887 (ด้านขวาทาง) 24/08/2563 จ.246 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 24/08/2563 ก.245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ 24/08/2563 ส.244 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 380 รายการ