วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/03/2563 19/03/2563 ฟ.104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/03/2563 19/03/2563 ก.103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/03/2563 19/03/2563 ก.102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/03/2563 17/03/2563 ส.101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/03/2563 17/03/2563 ก.100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,000 ลิตร 16/03/2563 11/03/2563 621/ช/63/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/03/2563 13/03/2563 621/ก/63/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 02/03/2563 621/35/63/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 02/03/2563 621/35/63/92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 05/03/2563 25/02/2563 ฟ.90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ จำนวน 25 ขวด 16/03/2563 25/02/2563 621/อ/63/91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ 10/03/2563 25/02/2563 621/60/63/89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 25/02/2563 17/02/2563 ส88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 13/02/2563 ฟ86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 20/02/2563 13/02/2563 ก85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 253 รายการ