วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 ช.275 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/09/2563 ฟ.274 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 ก.273 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 ก.272 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 22/09/2563 ก.271 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 22/09/2563 ส.270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 18/09/2563 ก.268 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/09/2563 ก.266 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 17/09/2563 ก.267 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/09/2563 ก.265 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 16/09/2563 ฟ.264 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 16/09/2563 ษ.263 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.262 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 ช.261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 ก.260 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 393 รายการ