วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ระหว่าง กม.562+048 - กม.563+168 01/04/2563 P63040001863 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 19/03/2563 98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.2+120 - กม.2+960 11/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.47+093 - กม.56+052 เป็นช่วง ๆ 04/03/2563 สาย 2109 กม.14+000 - กม.14 + 600 28022563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.4+761 - กม.12+512 19/02/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ก74 23/01/2563 ก74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 จ75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 ก68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ก30 26/11/2562 ก30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ