วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 20/03/2563 19/03/2563 98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.2+120 - กม.2+960 12/03/2563 11/03/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.47+093 - กม.56+052 เป็นช่วง ๆ 05/03/2563 04/03/2563 สาย 2109 กม.14+000 - กม.14 + 600 28022563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.4+761 - กม.12+512 21/02/2563 19/02/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ก74 27/01/2563 23/01/2563 ก74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 24/01/2563 จ75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 29/01/2563 16/01/2563 ก68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 15/01/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ก30 27/11/2562 26/11/2562 ก30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 05/11/2562 04/11/2562 ช9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 26/07/2562 25/07/2562 ก.234 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.540+850 LT. 27/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อยางเครื่องจักรหมายเขล 44-0123-17-0 20/06/2562 18/07/2562 207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ