วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 64-6284-04-2 12/05/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6978-16-8 08/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 504/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 02/12/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/12/2563 621/60/64/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2564 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.53+910 - กม.54+470 18/12/2563 คค 06040/พ.1/EB/21/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน19รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2563 447 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.53+700 - กม.53+910 และ กม.54+470 - กม.58+100 23/11/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.(ขอนแก่น) หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน้ำพอง 1 หลัง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 09/04/2563 168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ระหว่าง กม.562+048 - กม.563+168 01/04/2563 P63040001863 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ