วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/07/2563 ก.207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 10/07/2563 จ.206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 ช.204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 26/06/2563 ก.203 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 ช.202 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6457-15-0 23/06/2563 278 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.362+524 - กม.632+576 RT. และ กม.363+573 - กม.363+625 LT. 18/06/2563 จ.199 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร 18/06/2563 ก.198 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 18/06/2563 ก.197 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/06/2563 ส.196 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 17/06/2563 ก.195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 17/06/2563 ฟ.194 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2563 ก.193 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานปาดแต่งไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2563 จ.192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 ฟ.191 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 542 รายการ