วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/03/2563 25/03/2563 ก.108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 26/03/2563 25/03/2563 ก.109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+351 (แยกดอนดู่) และ กม.46+999 (แยกโนนตุ่น) 24/03/2563 24/03/2563 จ.106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 23/03/2563 19/03/2563 ฟ.104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 19/03/2563 ก.103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 19/03/2563 ก.102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 20/03/2563 19/03/2563 97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 20/03/2563 19/03/2563 96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0120-17-7 20/03/2563 19/03/2563 98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 20/03/2563 07/03/2563 98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 20/03/2563 19/03/2562 96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 17/03/2563 ส.101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2563 17/03/2563 ก.100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนราวสะพานบนผิวโครงสร้าง ค.ส.ล. งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม.21+500 LT./RT. และ กม.34+351 LT./RT. 17/03/2563 17/03/2563 จ.99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน 9,000 ลิตร 16/03/2563 10/03/2563 621/ช/63/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 429 รายการ