วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 ก.22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0123-17-0 18/11/2562 15/11/2562 388 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/11/2562 15/11/2562 ก16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/11/2562 15/11/2562 ก18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 18/11/2562 15/11/2562 ฟ17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 28 รายการ 18/11/2562 15/11/2562 อ19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 11/11/2562 ฟ15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 11/11/2562 ฟ14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 11/11/2562 ช13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 11/11/2562 06/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 11/11/2562 06/11/2562 ก.10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 08/11/2562 08/11/2562 380 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 41-5091-79-5 08/11/2562 08/11/2562 377 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 06/11/2562 06/11/2562 376 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 06/11/2562 06/11/2562 375 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 327 รายการ