วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 46-6284-04-2 12/05/2564 621/30/64/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9889-17-7 13/05/2564 ล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9889-17-7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 13/05/2564 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 12/05/2564 621/30/64/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 64-6284-04-2 12/05/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 31 รายการ 12/05/2564 621/ส/64/147 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 12/05/2564 621/ฟ/64/146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 12/05/2564 621/ก/64/145 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0124-17-0 11/05/2564 621/จ/65/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 621/ก/64/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/05/2564 621/ส/64/142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 06/05/2564 621/ส/64/141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 621/ช/64/139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 621/ช/64/138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 621/ก/64/137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 809 รายการ