วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 ก70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 16/01/2563 จ69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 ก68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 ฟ67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 15/01/2563 21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 ฟ66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 15/01/2563 14/01/2563 ก65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 10/01/2563 09/01/2563 ส61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 10/01/2563 09/01/2563 จ63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 10/01/2563 09/01/2563 ก62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+514 - กม.3+718, ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+977 (เป็นช่วง ๆ) 10/01/2563 09/01/2563 จ64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 08/01/2563 08/01/2563 12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 อ56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 ก57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 ก58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 376 รายการ