Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 8/2562 ณ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30-08.30 น.นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ นายอนันต์ สาระมาศ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน, นางอรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนบริหาร และข้าราชการในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)เข้าร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 8/2562ณ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง