Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยนายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และนายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7ตำแหน่งที่ 2, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ,ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น),หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมให้การต้อนรับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3