Close
title
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวสารทางหลวง

 

05 ธ.ค.
title
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 7:00 น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7  มอบหมายให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565   โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

 

05 ธ.ค.
title
กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 น.  นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7  มอบหมายให้ นายสันติ ดุลยมหากำธร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565   โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพียงกัน    ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น 1

 

10 พ.ย.
title
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติราชการที่สำนักงานทางหลวงที่ ๗ เพื่อให้การปฎิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับนโยบายการปฎิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 พ.ย. 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติราชการที่สำนักงานทางหลวงที่ ๗ เพื่อให้การปฎิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับนโยบายการปฎิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง นายอนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น , นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) , แขวงทางหลวงในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เรารักกรมทางหลวง #สำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)

วีดีทัศน์
title
6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
Highway News วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
title