f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2563 63087143917 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 63087122038 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 63087116842 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 63087077165 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6157-97-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 63077525481 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 63077408904 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 63077406896 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 63077400188 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 63077392987 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 63077390018 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 63077382359 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 63077382075 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 63077380344 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 63077376806 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2563 63077348986 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 355 รายการ