f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 63067088485 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 63067068940 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 63067063418 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 63057453988 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 63057455334 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 63057444314 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 63057363313 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6179-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 63057155760 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 63057132064 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 63057096035 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 63057037366 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 63057047192 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 63047477742 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 308 รายการ