f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 31/10/2561

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
และประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำหรับผู้พิการ) 
ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานงานขับและควบคุมเครื่องจักร สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 นั้น

บัดนี้ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอส่งประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
https://goo.gl/NZzSKF

ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานงานขับและควบคุมเครื่องจักร (สำหรับผู้พิการ)
https://goo.gl/BnqzrV

สามารถติดตามข่าวสารและการประกาศการสอบและสมัครได้ที่ 
Official Website : http://www.highways5.com/ , http://khonkaen.doh.go.th/

Facebook Page : https://www.facebook.com/Highways7/

#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 532 ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานงานขับและควบคุมเครื่องจักร (สำหรับผู้พิการ) 282 ดาวน์โหลด

'