f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/06/2563 ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยส่งเสริมความปลอดภัยบนทางหลวง
2 11/06/2563 เป้าหมายในการดำเนินการอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา
3 28/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)
4 12/12/2562 ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562
5 12/12/2562 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562
6 05/12/2562 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
7 04/12/2562 ประชุม เตรียมความพร้อม ในการหาตัวผู้รับจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย (โพดุล)
8 04/12/2562 Morning Talk วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
9 02/12/2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ แสดงความยินดี นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1, นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่), นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 29/11/2562 การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
11 27/11/2562 ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กุล่มจังหวัดฯ)
12 25/11/2562 การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562
13 21/11/2562 ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงาน สำหรับงานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
14 19/11/2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
15 14/11/2562 สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นนำร่องสายสีแดง (สำราญ – ท่าพระ) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ฮอล 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)