f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11/06/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.63 08/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.พ.63 04/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.62 07/01/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย.62 09/12/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 04/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ