วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ (ชำรุด) 30/08/2562 30/08/2562 คค 06040/พ.1/2/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ที่ กม.327+771 12/06/2562 12/06/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+314-กม.4+761 (เป็นช่วงๆ) 28/03/2562 28/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทล.2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด ระหว่าง กม.381+000-กม.381+268(RT) และ ทล.2322 ตอน หนองกุงใหญ่-กุดจิก ระหว่าง กม.79+738-กม.80+000(RT) 20/03/2562 20/03/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,176 ต้น 28/01/2562 28/01/2562 คค 06040/พ.1/EB/34/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ผลการขายทอดตลาด 07/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน 12/12/2561 12/12/2561 คค 06040/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ