วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 377,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0123-17-0 15/11/2562 5,684.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/11/2562 141,665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/11/2562 102,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 15/11/2562 173,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 28 รายการ 15/11/2562 11,029.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 7,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 96,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 400,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 08/11/2562 261,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 06/11/2562 267,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 08/11/2562 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 41-5091-79-5 08/11/2562 13,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 06/11/2562 15,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 06/11/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 358 รายการ