วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนกแก่น - หินลาด ที่ กม.345+581 30/03/2563 18,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.2+385 - กม.4+620 30/03/2563 8,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง-น้ำอ้อม ที่ กม.26+335 30/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751 30/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 กม.555+549 30/03/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวอแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนโคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.25+600 - กม.28+400 30/03/2563 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/03/2563 116,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25/03/2563 16,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+351 (แยกดอนดู่) และ กม.46+999 (แยกโนนตุ่น) 24/03/2563 462,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทาง ครั้งที่ 2 23/03/2563 2,758,582.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง 23/03/2563 2,758,582.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 19/03/2563 205,614.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2563 135,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2563 8,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 19/03/2563 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 484 รายการ