วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 175,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 261,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 155,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 16/01/2563 483,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 14/01/2563 260,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09/01/2563 5,098.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 09/01/2563 14,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/01/2563 128,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+514 - กม.3+718, ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+977 (เป็นช่วง ๆ) 09/01/2563 492,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 08/01/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2563 20,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2563 22,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 410 รายการ