วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 46-6284-04-2 12/05/2564 15,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9889-17-7 13/05/2564 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 13/05/2564 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 12/05/2564 20,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 64-6284-04-2 12/05/2564 15,300.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 31 รายการ 12/05/2564 12,301.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 12/05/2564 28,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 12/05/2564 252,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0124-17-0 11/05/2564 5,683.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/05/2564 185,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06/05/2564 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 06/05/2564 8,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 246,720.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 05/05/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 38,416.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 899 รายการ