วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระลับ ( 1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0802 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ( 1แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนศรีจันทร์ ที่ กม.555+549 (LT.) 08/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.547 + 220 08/04/2563 4,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ( ระดับ 3-6 ) ( 2 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ( ถนนศรีจันทร์ ) ที่ กม.555+549 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ( 1 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ที่ กม.555+549 16/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (1 หลัง) หมวดทางหลวงพระลับ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 08/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.46+950 - กม.49+150 08/04/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื่อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 188,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 6,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 08/04/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6761-04-3 08/04/2563 12,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6284-02-4 08/04/2563 6,530.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 08/04/2563 7,436.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 52,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/04/2563 74,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 595 รายการ