วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 27/04/2563 46,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 6,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 23/04/2563 12,546.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 49,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง งานซ่อมแซมศาลาทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ตอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุมที่ กม.555+549 (ด้านซ้ายทาง) 23/04/2563 39,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 175,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 69,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 297,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 105,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 6,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ 16/04/2563 126,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 124,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง ( อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดเล็ก แบบเลขที่ ตร.กก.05/59 ) สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 15/04/2563 10,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 10/04/2563 28,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 635 รายการ