วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 35,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 5,991.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 13/08/2562 28,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/08/2562 104,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 236,801.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 1,468,378.46 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 1,468,378.46 ยกเลิก เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 33,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/07/2562 37,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/07/2562 34,512.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/07/2562 37,005.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/07/2562 99,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 25/07/2562 141,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 210,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 333 รายการ