วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2 จำนวน 32 รายการ 22/05/2563 1,157,748.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563 143,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/04/2563 7,017.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/04/2563 129,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 15,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 27/04/2563 46,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 6,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 23/04/2563 12,546.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/04/2563 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 49,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง งานซ่อมแซมศาลาทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ตอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุมที่ กม.555+549 (ด้านซ้ายทาง) 23/04/2563 39,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 175,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 69,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 297,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 105,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 595 รายการ