วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 05/09/2562 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อใบมีดตัดหญ้า 05/09/2562 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 04/09/2562 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยาง เครื่องจักร/ยานพาหนะ 46-6644-08-8 04/09/2562 16,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยาง เครื่องจักร/ยานพาหนะ 44-8690-08-1 04/09/2562 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 74-6102-09-8 04/09/2562 5,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 46-6367-05-0 04/09/2562 74,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 1,661,866.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 70 Ah. 02/09/2562 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยาง เครื่องจักรหมายเลข 15-6104-91-3 02/09/2562 33,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยาง เครื่องจักรหมายเลข 15-6188-91-1 02/09/2562 33,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างหุ้มเบาะเสริมฟองน้ำ 02/09/2562 7,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างตรวจเช็ค บริการหล่อลื่นครบ 40,000 กม. 02/09/2562 6,093.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อยางเรเดียล ยานพาหนะหมายเลข 44-0122-17-9 03/09/2562 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 46-6617-07-0 03/09/2562 76,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 333 รายการ