วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร 18/06/2563 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 18/06/2563 10,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/06/2563 12,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 17/06/2563 20,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 17/06/2563 28,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2563 36,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปาดแต่งไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2563 39,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 154,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 10/06/2563 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเข้า ทางหลวงหมายเลข 2428 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ที่ กม.1+450 ด้านขวาทาง 10/06/2563 106,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 190,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/06/2563 97,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 04/06/2563 33,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 5,918.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 04/06/2563 43,607.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 635 รายการ