วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 20/08/2562 15,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/08/2562 7,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/08/2562 18,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/08/2562 18,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/08/2562 386,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 15/08/2562 9,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 15/08/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อแบตเตอรีเครื่องจักรหมายเลข 74-6195-16-2 15/08/2562 5,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทล. 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด และ ทล.2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.1+800 - กม.25+224 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 15/08/2562 168,838.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/08/2562 56,331.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 35,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 5,991.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 13/08/2562 28,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/08/2562 104,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 358 รายการ