วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง งานเครื่องหมายำทาง ทล.12 กม.533+608 - กม.547+595 , ทล.12 กม.561+850 - กม.567+052 , ทล.12 กม.580+088 - กม.592+652 , ทล. 2131 กม.0+000 - กม.4-015 และ ทล.2428 กม.0+000 - 1+741 10/04/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน บ้านฝาง-ขอนแก่น ที่ กม.539+751 และ ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ที่ กม.27+351 และ กม.46+499 10/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.12 ตอน ขอนแก่น-พรหมนิมิตร-ห้วยสีดา ระหว่าง กม.561+870 - กม.576+850 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 6,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 77-6136-11-4 10/04/2563 6,820.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6978-16-8 10/04/2563 5,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 10/04/2563 9,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ระหว่าง กม.577+200 - กม.591+610 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+500 - กม.18+600 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 8,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 8,870.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 09/04/2563 8,870.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 11,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 35-6569-97-2 09/04/2563 11,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 11,780.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 635 รายการ