วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่ ยานพาหนะ 44-8690-08-1 03/09/2562 15,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 03/09/2562 234,972.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,400 ลิตร 02/09/2562 38,556.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 16,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 165,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ (ชำรุด) 30/08/2562 639,215.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 29/08/2562 22,157.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/08/2562 8,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 171,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 27/08/2562 490,845.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 387,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/08/2562 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/08/2562 6,185.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 333 รายการ