วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 1,784,817.29 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 24,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 01/06/2563 151,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 22/05/2563 307,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/05/2563 22,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/05/2563 9,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 17,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 20/05/2563 122,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 24 รายการ 20/05/2563 8,711.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 20/05/2563 56,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0613-18-0 18/05/2563 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 18/05/2563 8,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 14/05/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 14/05/2563 6,389.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) งานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.362+350 (ด้านขวาทาง) 14/05/2563 124,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 635 รายการ