วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 14/05/2563 28,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 14/05/2563 25,437.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/05/2563 152,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 173,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 34,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/05/2563 495,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 08/05/2563 213,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 270,507,084.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 24,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2 จำนวน 32 รายการ 22/05/2563 1,157,748.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 29/04/2563 143,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/04/2563 7,017.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/04/2563 129,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 15,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 635 รายการ