วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-6617-07-0 09/04/2563 8,870.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 466617-07-0 09/04/2563 8,870.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 อะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 11,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 35-6569-97-2 09/04/2563 11,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 25-6699-02-3 09/04/2563 11,780.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ที่ กม.3+400 LT. 08/04/2563 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ที่ กม.567+800 และที่ กม.575+432 08/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+093-กม.2+300 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ที่ กม.589+555 และ ที่ กม.591+423 08/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+325 - กม.24+400 08/04/2563 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.20+285-กม.27+350 LT. และ ระหว่าง กม.20+318-กม.25+262 RT. 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศิลา (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 595 รายการ