วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/08/2562 53,574.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อว้สดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/08/2562 17,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 5,508.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 5,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 20/08/2562 15,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/08/2562 7,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/08/2562 18,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/08/2562 18,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/08/2562 386,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 15/08/2562 9,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 15/08/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อแบตเตอรีเครื่องจักรหมายเลข 74-6195-16-2 15/08/2562 5,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า ทล. 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด และ ทล.2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.1+800 - กม.25+224 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 15/08/2562 168,838.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 14/08/2562 56,331.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 333 รายการ