วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 50,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 03/05/2564 243,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 28/04/2564 21,884.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 28/04/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 27/04/2564 125,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 27/04/2564 28,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/04/2564 199,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/04/2564 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส2 เดือน มกรา 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564 21/04/2564 101,734.44 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/04/2564 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 21/04/2564 260,665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 19/04/2564 5,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 236086-96-6 09/04/2564 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 74-6102-09-8 09/04/2564 14,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 09/04/2564 8,482.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 899 รายการ