วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 16/07/2563 141,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 112,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 16/07/2563 9,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 16/07/2563 18,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/07/2563 213,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 15/07/2563 106,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/07/2563 291,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 10/07/2563 482,787.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 02/07/2563 1,291,021.66 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3( เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 02/07/2563 67,811.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 25,368.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 26/06/2563 122,845.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 205,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6457-15-0 23/06/2563 5,027.06 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ระหว่าง กม.362+524 - กม.632+576 RT. และ กม.363+573 - กม.363+625 LT. 18/06/2563 193,232.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 635 รายการ