วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/09/2562 19,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 115,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2562 129,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2562 33,408.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2562 159,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 38,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/09/2562 13,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/09/2562 30,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 28,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 18,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11/09/2562 43,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/09/2562 98,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/09/2562 66,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเปลี่ยนกระจกหน้า 05/09/2562 9,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อของใช้ในโรงงาน 05/09/2562 10,153.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 333 รายการ