วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-0613-18-0 18/05/2563 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 18/05/2563 8,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 14/05/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0614-18-1 14/05/2563 6,389.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) งานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.362+350 (ด้านขวาทาง) 14/05/2563 124,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 14/05/2563 28,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 14/05/2563 25,437.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/05/2563 152,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 173,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 34,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/05/2563 495,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 08/05/2563 213,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 270,507,084.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 24,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 595 รายการ