วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน 2 ที่ กม.3+400 LT. 08/04/2563 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+050 - กม.547+300 08/04/2563 499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ที่ กม.579+145 และ ที่ กม.581+220 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ที่ กม.567+800 และที่ กม.575+432 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+093-กม.2+300 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ที่ กม.589+555 และ ที่ กม.591+423 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+325 - กม.24+400 08/04/2563 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ที่ กม.583+155 และ ที่ กม.586+345 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 1 ระหว่าง กม.20+285-กม.27+350 LT. และ ระหว่าง กม.20+318-กม.25+262 RT. 08/04/2563 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศิลา (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระลับ ( 1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0802 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ( 1แห่ง) ทางหลวงหมายเลข 12 ถนนศรีจันทร์ ที่ กม.555+549 (LT.) 08/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.547 + 220 08/04/2563 4,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ( ระดับ 3-6 ) ( 2 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ( ถนนศรีจันทร์ ) ที่ กม.555+549 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ( 1 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ที่ กม.555+549 16/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 635 รายการ