วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 236,801.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 1,468,378.46 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 05/08/2562 1,468,378.46 ยกเลิก เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/08/2562 33,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/07/2562 37,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/07/2562 34,512.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 25/07/2562 37,005.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/07/2562 99,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 25/07/2562 141,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 210,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 22/07/2562 61,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/07/2562 14,336.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 11,216.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 11/07/2562 142,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 11/07/2562 143,563.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 358 รายการ