วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 13/04/2562

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และสามารถติดตามสภาพจราจร Online แบบ Real Time ของกรมทางหลวงได้ผ่านทางQR code หรือทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://www.doh.go.th/content/page/news/51367


'