วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตรวจการ, รถประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 03/04/2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับรองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหาร, หัวหน้าน่วยงาน และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตรวจการ, รถประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงคมนาคม "One Map For One Transport" ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตรวจการ, รถประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

'