วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
ลงวันที่ 20/03/2562

             วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1ได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562


'