วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
แขวงฯขอนแก่นที่ 1 โดยมีหมวดทางหลวงพระลับ ร่วมกับเทศบาลเมืองเก่าเร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง
ลงวันที่ 12/02/2562

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 ได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงฯขอนแก่นที่ 1 เร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง โดยมีหมวดทางหลวงพระลับ ร่วมกับเทศบาลเมืองเก่า ได้เข้าดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด กม.0+ 000 - กม.3 +000 ด้านซ้ายทาง

แขวงฯขอนแก่นที่ 1 โดยมีหมวดทางหลวงพระลับ ร่วมกับเทศบาลเมืองเก่าเร่งฉีดน้ำและทำความสะอาดผิวทาง ไหล่ทาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยลดมลพิษและฝุ่นละออง

'