title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 20/03/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิโดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม


'