title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 01/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ เทพสถิต 06/09/2562 30/08/2562 626/60/จ/49/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ หนองบัวแดง 05/09/2562 13/08/2562 626/60/จ/47/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ จัตุรัส 23/08/2562 15/08/2562 626/60/จ/48/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 16/08/2562 07/08/2562 626/60/จ/46/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ เทพสถิต 16/08/2562 05/08/2562 626/60/จ/45/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน 15/08/2562 05/08/2562 626/35/ซ/270/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ โป่งนก 14/08/2562 01/08/2562 626/60/จ/44/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาทำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ (หมวดฯ ละหาน) 13/08/2562 09/07/2562 626/60/จ/36/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ จัตุรัส 02/08/2562 23/07/2562 626/60/จ/42/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ (หมวดฯ หนองบัวแดง) 30/07/2562 18/07/2562 626/60/จ/40/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาติดตั้งหลักล้มลุก (หมวดฯ ละหาน) 30/07/2562 11/07/2562 626/60/จ/38/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างเหมาตีเส้นจราจร หมวดฯ จัตุรัส 24/07/2562 10/07/2562 626/60/จ/37/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 24/07/2562 12/07/2562 626/60/จ/39/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ หนองบัวแดง, หมวดฯ เทพสถิต 28/06/2562 18/06/2562 626/60/จ/34/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ