title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจร หมวดทางหลวงเทพสถิต 06/12/2562 28/11/2562 626/60/จ/13/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ หมวดทางหลวงโป่งนก 06/12/2562 27/11/2562 626/60/จ/11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทาสี CONCRETE BARRIER หมวดทางหลวงชัยภูมิ 04/12/2562 27/11/2562 626/60/จ/10/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างเหมาทำการปาดแต่งไหล่ทาง หมวดฯ จัตุรัส 04/12/2562 19/11/2562 626/45/จ/8/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างเหมาตีเส้นจราจร (หมวดทางหลวงละหาน) 27/11/2562 11/11/2562 626/60/จ/6/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงเทพสถิต 27/11/2562 20/11/2562 626/60/จ/9/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดทางหลวงโป่งนก 27/11/2562 19/11/2562 626/60/ซ/7/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือน (หมวดฯ ละหาน) 26/11/2562 29/10/2562 626/60/จ/2/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ จัตุรัส 15/11/2562 06/11/2562 626/60/จ/5/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง (หมวดฯ ละหาน) 13/11/2562 04/11/2562 626/60/จ/4/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ (หมวดฯ ละหาน) 07/11/2562 31/10/2562 626/60/จ/3/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง หมวดฯ ชัยภูมิ 30/10/2562 21/10/2562 626/60/จ/1/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/10/2562 21/10/2562 626/60/ซ/07/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 01/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ หมวดฯ เทพสถิต 06/09/2562 30/08/2562 626/60/จ/49/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ