title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 12/11/2562 23,454.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/11/2562 12,983.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/11/2562 65,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง หมวดฯ จัตุรัส 06/11/2562 96,169.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 25,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 234,972.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 375,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 50,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง (หมวดฯ ละหาน) 04/11/2562 94,633.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/11/2562 10,768.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/11/2562 58,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 22,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 29,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 31/10/2562 5,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 409 รายการ