title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 23/08/2562 626/10/ซ/292/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 16/08/2562 06/08/2562 626/45/ซ/276/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 15/08/2562 07/08/2562 626/40/ซ/277/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/08/2562 30/07/2562 626/35/ซ/263/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 01/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/335/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 01/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 07/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 4 รายการ 01/10/2562 27/09/2562 626/60/ซ/333/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/326/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/327/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/328/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/329/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/330/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/10/2562 26/09/2562 626/20/ซ/332/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 626/20/ซ/311/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 339 รายการ