title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 63077512496 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 63077510099 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (งานเงินทุนหมุนเวียน) ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 24/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 24/04/2563 รายงานไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 รายงานไตรมาสที่ 1 (งานเงินทุนหมุนเวียน) แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 รายงานไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 62107143954 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 11/10/2562 62107143639 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 11/10/2562 62107143186 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562 62107141804 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 2562) 11/10/2562 62107138417 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - เดือน มิ.ย. 2562) 07/10/2562 62107071476 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - เดือน มี.ค. 2562) 07/10/2562 62107071149 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 07/10/2562 62107070068 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างเหมาทำพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ (หมวดฯ ละหาน) 09/07/2562 626/60/จ/36/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ