title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.44+340 - กม.49+385 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน ซับใหญ่ - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.55+525 - กม.55+701 และ กม.56+000 - 58+368 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.124+070 - กม.125+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.115+619 - กม.119+664 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.145+040 - กม.148+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่-สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+664-กม.126+617 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2435 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 06/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่-สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+664-กม.126+617 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2435 เปลี่ยนแปลงแผน
9 06/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+627 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/03/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ตอน 1 ระหว่าง กม.111+872 - กม.125+976 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 29 รายการ