title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/07/2563 626/40/ซ/279/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 29/07/2563 626/40/ซ/278/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 29/07/2563 626/40/ซ/277/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 626/60/ซ/276/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 29/07/2563 626/45/ซ/275/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/07/2563 626/45/ซ/274/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 31/07/2563 626/60/ซ/282/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 30/07/2563 626/60/ซ/281/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1400 ลิตร 31/07/2563 626/35/ซ/283/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 626/35/ซ/280/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 626/60/ซ/272/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 20/07/2563 626/70/ซ/269/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 17/07/2563 626/85/ซ/268/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทางและเกาะกลาง หมวดทางหลวงจัตุรัส 13/07/2563 626/60/จ/57/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/07/2563 626/60/ซ/259/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 627 รายการ