วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานปาดแต่งไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 10/06/2563 39,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
302 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/06/2563 154,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
303 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 10/06/2563 15,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
304 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเข้า ทางหลวงหมายเลข 2428 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ที่ กม.1+450 ด้านขวาทาง 10/06/2563 106,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
305 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 190,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
306 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/06/2563 97,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
307 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 04/06/2563 33,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 5,918.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
309 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ 04/06/2563 43,607.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
310 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 1,784,817.29 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
311 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 24,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
312 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 01/06/2563 151,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
313 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 22/05/2563 307,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
314 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/05/2563 22,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
315 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 21/05/2563 9,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 899 รายการ