วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้าฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biding) 15/01/2562 9,518,120.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
302 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/12/2561 143,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
303 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/12/2561 99,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
304 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24/12/2561 56,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
305 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/12/2561 27,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
306 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 11,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
307 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/12/2561 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.34+90 - กม.37+500 RT. และ กม.34+900 - กม.37+800 LT. 20/12/2561 456,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
309 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
310 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20/12/2561 14,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
311 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.534+000 - กม.535+815 RT. 20/12/2561 9,990,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
312 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18/12/2561 8,849.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
313 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 17/12/2561 153,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
314 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 63,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
315 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 37,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 358 รายการ