วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 01/11/2562 17,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
302 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/10/2562 15,412.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
303 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 04/10/2562 1,500,071.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
304 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 03/10/2562 96,806.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
305 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
306 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
307 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 29,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 26/09/2562 52,664.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
309 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 26/09/2562 199,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
310 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
311 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
312 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
313 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/09/2562 83,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
314 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
315 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 กลุ่ม 23/09/2562 60,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 635 รายการ