วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 22/11/2561 9,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/11/2561 72,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 21/11/2561 16,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 39 รายการ 21/11/2561 18,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า 21/11/2561 192,518.37 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/11/2561 142,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 20/11/2561 107,973.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/11/2561 38,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/11/2561 42,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 19/11/2561 10,147.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 19/11/2561 99,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/11/2561 166,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/11/2561 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/11/2561 8,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 333 รายการ