วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/08/2562 8,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 171,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 27/08/2562 490,845.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/08/2562 387,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/08/2562 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/08/2562 6,185.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/08/2562 53,574.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อว้สดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/08/2562 17,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 5,508.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 13/08/2562 5,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 20/08/2562 15,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/08/2562 7,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/08/2562 18,782.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 595 รายการ