วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 26/11/2562 118,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ 26/11/2562 5,839.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 23,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 235,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 61,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 377,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-0123-17-0 15/11/2562 5,684.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/11/2562 141,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/11/2562 102,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 15/11/2562 173,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 28 รายการ 15/11/2562 11,029.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 7,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 96,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 400,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 08/11/2562 261,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 678 รายการ