วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 06/11/2562 267,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
332 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 08/11/2562 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
333 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 41-5091-79-5 08/11/2562 13,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
334 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 06/11/2562 15,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
335 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6136-11-4 06/11/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 30 รายการ 06/11/2562 219,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 233,238.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
338 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 21-6557-15-0 04/11/2562 8,130.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
339 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 04/11/2562 217,980.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
340 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,400 ลิตร 01/11/2562 37,016.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
341 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทล.2 ตอนขอนแก่น-หินลาด, ทล.12 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น, ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก และ ทล.230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก และ ทล.2 ตอนหินลาด-โนนสะอาด 01/11/2562 479,461.41 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
342 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 01/11/2562 73,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
343 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/11/2562 248,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
344 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 01/11/2562 17,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
345 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/10/2562 15,412.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 678 รายการ