วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 04/10/2562 1,500,071.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 03/10/2562 96,806.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 29,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 26/09/2562 52,664.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 26/09/2562 199,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2562 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/09/2562 83,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 กลุ่ม 23/09/2562 60,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 กลุ่ม 23/09/2562 129,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 8,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 678 รายการ