วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 08/01/2563 135,504.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
287 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 07/01/2563 78,589.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
288 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 07/01/2563 17,712.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
289 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/01/2563 250,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 06/01/2563 5,328.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
291 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2563 1,553,186.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,200 ลิตร 02/01/2563 31,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
293 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานก่อสร้างและซ่อมแซมศาลาทางหลวง รหัสงาน 21550 งานที่พักผู้โยสารและผู้เดินทาง (HIGHWAY SHELTER) ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0201 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ที่ กม. 66+250 (RT) 18/12/2562 152,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 23,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
295 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 18/12/2562 13,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
296 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 238,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
297 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 16/12/2562 219,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
298 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 12/12/2562 357,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
299 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๙๘๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ กม.๖๓+๐๐๐ - กม.๗๗+๒๙๒ 12/12/2562 98,069.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
300 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างซ่อม เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 11/12/2562 5,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 286 ถึง 300 จาก 678 รายการ