วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 155,720.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
272 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 16/01/2563 483,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
273 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 20-6240-15-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
275 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 64,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
276 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ 14/01/2563 260,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
277 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09/01/2563 5,098.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
278 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 09/01/2563 14,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
279 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/01/2563 128,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
280 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+514 - กม.3+718, ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+977 (เป็นช่วง ๆ) 09/01/2563 492,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
281 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 08/01/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
282 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 08/01/2563 20,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
283 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2563 22,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
284 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/01/2563 125,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
285 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/01/2563 158,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 678 รายการ