วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 05/02/2563 48,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
257 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/02/2563 92,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
258 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 04/02/2563 3,816,986.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
259 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 31,008.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
260 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทาสีสะพาน งานบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด สะพาน กม.368+877 LT/RT และ กม.370+258 LT/RT 30/01/2563 334,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 29/01/2563 9,021.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
262 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 29/01/2563 185,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
263 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 154,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
264 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/01/2563 250,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
265 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 126,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
266 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 23/01/2563 269,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
267 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ก74 23/01/2563 269,690.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
268 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาด 24/01/2563 126,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
269 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 175,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0501 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.331+581 - กม.331+750 LT. 16/01/2563 261,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 678 รายการ